Sony Xperia M - Tehnoloģija TrackID™‎

background image

Tehnoloģija TrackID™

Mūzikas noteikšana, izmantojot tehnoloģiju TrackID™

Izmantojiet mūzikas atpazīšanas pakalpojumu TrackID™, lai noteiktu tuvumā atskaņotu

dziesmu. Ierakstiet īsu dziesmas paraugu, un dažu sekunžu laikā iegūsiet informāciju par

tās izpildītāju, nosaukumu un albumu. Varat iegādāties dziesmas, kas atpazītas,

izmantojot tehnoloģiju TrackID™, kā arī skatīt TrackID™ sarakstus, lai uzzinātu, kādas

dziesmas meklē TrackID™ lietotāji visā pasaulē. Lai sasniegtu vislabāko rezultātu,

tehnoloģija TrackID™ ir jāizmanto klusā vietā.

Lietotnes TrackID™ atvēršana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

TrackID™.

Lietotni

TrackID™ var arī atvērt, izmantojot logrīku TrackID™.

Informācijas par dziesmu meklēšana, izmantojot TrackID™

1

Atveriet lietotni

TrackID™, pēc tam pavērsiet ierīci pret mūzikas avotu.

2

Piesitiet . Ja pakalpojums TrackID™ atpazīst dziesmu, rezultāti tiek parādīti

ekrānā.

Lai atgrieztos

TrackID™ sākuma ekrānā, nospiediet objektu .

TrackID™ sarakstu skatīšana

1

Atveriet lietotni

TrackID™, pēc tam piesitiet Saraksti. Pirmoreiz skatot tabulu, tā ir

iestatīta atbilstoši reģionam.

2

Lai skatītu citu reģionu populārākos meklēšanas vaicājumus, piesitiet >

Reģioni.

3

Atlasiet valsti vai reģionu.

Tehnoloģijas TrackID™ rezultātu izmantošana

Informācija par dziesmu tiek parādīta, kad lietotne TrackID™ atpazīst dziesmu. Varat

atlasīt dziesmas iegādi vai kopīgošanu, izmantojot e-pastu, īsziņu vai sociālā tīkla

pakalpojumu. Varat arī iegūt vairāk informācijas par dziesmas izpildītāju.

Lietotnes TrackID™ atpazītas dziesmas iegāde

1

Kad lietotne

TrackID™ ir atpazinusi dziesmu, piesitiet Lejupielāde.

2

Lai pabeigtu iegādes procesu, izpildiet ierīcē sniegtos norādījumus.

Varat arī atlasīt dziesmu, ko iegādāties, atverot cilni

Vēsture vai Saraksti no TrackID™ sākuma

ekrāna.

Dziesmu iegādes funkcija, iespējams, netiek atbalstīta visās valstīs vai reģionos, kā arī to,

iespējams, neatbalsta visu apgabalu tīklu nodrošinātāji un/vai pakalpojumu sniedzēji.

Lai kopīgotu dziesmu

1

Kad lietotne

TrackID™ ir atpazinusi dziesmu, piesitiet Kopīgot, pēc tam atlasiet

kopīgošanas metodi.

2

Lai pabeigtu procedūru, izpildiet ierīcē sniegtos norādījumus.

Varat arī atlasīt dziesmu, ko kopīgot, atverot cilni

Vēsture vai Saraksti no TrackID™ sākuma

ekrāna.

Informācijas par dziesmas izpildītāju skatīšana

Kad lietotne

TrackID™ ir atpazinusi dziesmu, piesitiet Inf. par izpildīt..

Varat arī skatīt informāciju par dziesmas izpildītāju, atverot cilni

Vēsture vai Saraksti no

TrackID™ sākuma ekrāna.

56

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Dziesmas ieteikšana pakalpojumā Facebook™

1

Kad ir atvērta lietotne

TrackID™, piesitiet dziesmas nosaukumam.

2

Pagaidiet, līdz dziesmas informācijas ekrānā tiek parādīta cilne , un pēc tam

piesitiet šai cilnei.

3

Piesakieties tīklā

Facebook™ un iesakiet šo dziesmu.

Šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta visās valstīs vai reģionos, kā arī to, iespējams,

neatbalsta tīklu nodrošinātāji un/vai pakalpojumu sniedzēji visos apgabalos.

Dziesmas dzēšana no dziesmu vēstures

1

Atveriet lietotni

TrackID™, pēc tam piesitiet Vēsture.

2

Piesitiet dziesmas nosaukumam, pēc tam piesitiet

Dzēst.

3

Piesitiet

Jā, lai apstiprinātu.

57

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.