Sony Xperia M - Saturs

background image

Saturs

Xperia™ M Lietotāja rokasgrāmata................................................6
Darba sākšana...............................................................................7
Ierīces iepazīšana...........................................................................8

Taustiņu lietošana...............................................................................8
Skārienekrāna lietošana......................................................................8
Akumulators......................................................................................10
Bloķēšanas ekrāna lietošana.............................................................13
Sākuma ekrāns.................................................................................13
Piekļuve programmām un to izmantošana.........................................16
Statuss un paziņojumi.......................................................................18
Izvēlne Iestatījumi..............................................................................20
Teksta rakstīšana..............................................................................20
Ierīces pielāgošana............................................................................24
Atmiņa..............................................................................................27
Austiņas lietošana ............................................................................27
Interneta un ziņapmaiņas iestatījumi..................................................28
Datu lietošanas pārvaldīšana.............................................................29
Mobilā tīkla iestatījumi........................................................................30

Google Play™..............................................................................31

Darba sākšana pakalpojumā Google Play™......................................31
Lejupielāde no Google Play™............................................................31
Programmas datu dzēšana...............................................................31
Atļaujas.............................................................................................32
Tādu lietotņu instalēšana, kas nav iegūtas platformā Google
Play™ ..............................................................................................32

Zvanīšana.....................................................................................33

Ārkārtas zvani...................................................................................33
Zvanīšana..........................................................................................33
Zvanu saņemšana.............................................................................34
Notiek saruna....................................................................................35
Zvanu žurnāla lietošana.....................................................................35
Vairāki zvani......................................................................................36
Konferences zvani.............................................................................36
Zvanu pāradresācija..........................................................................37
Zvanu ierobežošana..........................................................................37

Kontakti........................................................................................38

Kontaktu pārsūtīšana, izmantojot datoru...........................................38
Datu sinhronizēšana ar ierīci..............................................................38
Citas kontaktu pārsūtīšanas metodes................................................38

2

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Izvairīšanās no dublikātiem lietotnē Kontakti......................................39
Kontaktu pievienošana un rediģēšana...............................................39
Kontaktu meklēšana un skatīšana.....................................................41
Izlase un grupas................................................................................41
Kontaktinformācijas sūtīšana.............................................................42
Kontaktu dublēšana..........................................................................42

Ziņapmaiņa...................................................................................44

Īsziņu un multivides ziņojumapmaiņas izmantošana...........................44
Īsziņu un multiziņu iespējas................................................................45
Google Talk™ ..................................................................................46

E-pasts.........................................................................................47

Darba sākšana ar e-pastu.................................................................47
E-pasta lietošana..............................................................................48

Mūzikas atskaņotājs.....................................................................51

Par mūziku........................................................................................51
Mūzikas pārsūtīšana uz ierīci.............................................................51
Mūzikas atskaņotāja lietošana...........................................................52
Plašāka informācija par dziesmu vai izpildītāju...................................53
Cilnes Mana mūzika izmantošana dziesmu kārtošanai ......................53
Atskaņošanas sarakstu pārvaldība....................................................54
Mūzikas atskaņotāja logrīks...............................................................55
Dzirdes aizsardzība...........................................................................55
Tehnoloģija TrackID™.......................................................................56

FM radio.......................................................................................58

Par FM radio.....................................................................................58
Izlases radiostaciju izmantošana........................................................59
Skaņas iestatījumi.............................................................................59
Radio dziesmu identificēšana, izmantojot TrackID™..........................59

Kamera.........................................................................................61

Par kameru.......................................................................................61
Fotokameras lietošana......................................................................61
Seju atrašana....................................................................................62
Tehnoloģijas Smile Shutter™ izmantošana smaidošu seju
uzņemšanai.......................................................................................62
Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pievienošana fotoattēliem...................63
Fotokameras iestatījumu izmantošana...............................................63
Videokameras lietošana....................................................................67

Albums.........................................................................................72

Par albumu.......................................................................................72
Fotoattēlu un video skatīšana cilnē Attēli...........................................72
Fotoattēlu un videoklipu skatīšana cilnē Mani albumi.........................73
Fotoattēlu skatīšana kartē.................................................................77

3

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tiešsaistes albumu skatīšana............................................................79

Filmas...........................................................................................81

Par lietotni Filmas..............................................................................81
Videosatura pārsūtīšana uz ierīci.......................................................81
Lietotnes Filmas izmantošana............................................................82

Video Unlimited............................................................................84

Par pakalpojumu Video Unlimited......................................................84
Videoklipa noma vai iegāde...............................................................84

Web pārlūks.................................................................................86

Par tīmekļa pārlūkprogrammu...........................................................86

Savienojumi..................................................................................87

Savienojuma izveide ar bezvadu tīkliem.............................................87
Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm................................89
NFC..................................................................................................92
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth™.......................................................94
Satura pārsūtīšana un apstrāde, izmantojot USB kabeli.....................96
Failu pārvaldība bezvadu režīmā, izmantojot datoru...........................97
Datora rīki.........................................................................................97
Svītrkodu skenēšana lietotnē NeoReader™.......................................98

Datu sinhronizēšana ierīcē.........................................................100

Par datu sinhronizēšanu ierīcē.........................................................100
Sinhronizēšana ar Google™............................................................100
Uzņēmuma e-pasta ziņu, kalendāra un kontaktu sinhronizēšana.....100
Sinhronizēšana ar Facebook™........................................................101

Kartes un atrašanās vietas.........................................................102

Par atrašanās vietas pakalpojumiem...............................................102
GPS izmantošana...........................................................................102
Google Maps™...............................................................................102
Google Maps™ izmantošana norādījumu saņemšanai....................103

Kalendārs un modinātājs............................................................104

Kalendārs........................................................................................104
Modinātājs......................................................................................104

Atbalsts un apkope....................................................................107

Ierīces atjaunināšana.......................................................................107
Lietotne Dublēšana un atjaunošana.................................................108
Ierīces atiestatīšana.........................................................................109
Ierīces bloķēšana un aizsardzība.....................................................110
Atbalsta programma.......................................................................113
Ierīces atkārtota pārstrāde...............................................................113

Atsauces.....................................................................................114

Iestatījumu pārskats........................................................................114

4

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Statusa un paziņojuma ikonu pārskats............................................115
Lietotņu pārskats............................................................................116

Svarīga informācija.....................................................................118

Buklets Svarīga informācija..............................................................118
Pakalpojumu un funkciju ierobežojumi.............................................118
Juridiskā informācija........................................................................118

5

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.