Sony Xperia M - Bezvadu tehnoloģija Bluetooth™‎

background image

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth™

Izmantojiet funkciju Bluetooth™, lai nosūtītu failus citai ar Bluetooth™ saderīgai ierīcei vai

izveidotu savienojumu ar brīvroku papildierīcēm. Ieslēdziet ierīcē funkciju Bluetooth™ un

izveidojiet bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth™ saderīgām ierīcēm, piemēram,

datoriem, brīvroku papildierīcēm un tālruņiem. Bluetooth™ savienojums vislabāk

darbojas 10 metru (33 pēdu) rādiusā un tad, ja starp ierīcēm neatrodas blīvi priekšmeti. Ir

gadījumi, kad savienojums ar citām Bluetooth™ ierīcēm jāveido manuāli.

Bluetooth™ ierīču savstarpējā izmantojamība un saderība atšķiras.

Funkcijas Bluetooth™ ieslēgšana un ierīces uztveršanas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi.

3

Piesitiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim blakus

Bluetooth, lai ieslēgtu Bluetooth™

funkciju.

4

Piesitiet

Bluetooth. Kļūs redzama jūsu ierīce un pieejamo Bluetooth™ ierīču

saraksts.

5

Piesitiet ierīces nosaukumam, lai ierīci padarītu uztveramu citām Bluetooth™

ierīcēm.

94

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ierīces uztveramības laika citām Bluetooth™ ierīcēm pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Nospiediet un atlasiet

Redzamības taimauts.

4

Izvēlieties iespēju.

Nosaukuma piešķiršana ierīcei

Ierīcei var piešķirt nosaukumu. Ja funkcija Bluetooth™ ir ieslēgta un ierīce ir iestatīta kā

redzama, šis nosaukums tiek rādīts citām ierīcēm.

Ierīces nosaukuma piešķiršana

1

Pārliecinieties, ka ir ieslēgta funkcija Bluetooth™.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

4

Nospiediet un atlasiet

Pārdēvēt tālruni.

5

Ievadiet savas ierīces nosaukumu.

6

Piesitiet

Pārdēvēt.

Savienošana pārī ar citu Bluetooth™ ierīci

Savienojot ierīci pārī ar citu ierīci, varat, piemēram, savienot ierīci ar Bluetooth™ austiņu

vai Bluetooth™ automašīnas komplektu un izmantot šīs ierīces zvanīšanai un zvanu

saņemšanai.
Kad ierīci esat savienojis pārī ar Bluetooth™ ierīci, ierīce šo pārī savienošanu atceras arī

turpmāk. Ierīci savienojot pārī ar Bluetooth™ ierīci, iespējams, būs jāievada piekļuves

kods. Ierīce automātiski mēģina izmantot vispārējo piekļuves kodu 0000. Ja tas

nedarbojas, skatiet savas Bluetooth™ ierīces dokumentāciju, lai noskaidrotu ierīces

piekļuves kodu. Nākamreiz veidojot savienojumu ar pārī savienotu Bluetooth™ ierīci,

piekļuves kods nebūs jāievada atkārtoti.
Dažām Bluetooth™ ierīcēm, piemēram, lielākajai daļai Bluetooth™ austiņu, ir jāizveido

gan pāris, gan savienojums ar otru ierīci.
Ierīci var savienot pārī ar vairākām Bluetooth™ ierīcēm, bet vienlaikus var pieslēgties tikai

vienam Bluetooth™ profilam.

Ierīces savienošana pārī ar citu Bluetooth™ ierīci

1

Pārliecinieties, ka ierīcē, kura jāsavieno pārī ar jūsu ierīci, ir aktivizēta funkcija

Bluetooth™ un ka tā ir uztverama citām Bluetooth™ ierīcēm.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth. Visas pieejamās Bluetooth™ ierīces

tiek parādītas sarakstā.

4

Piesitiet tai Bluetooth™ ierīcei, kas jāsavieno pārī ar jūsu ierīci.

5

Ja tas tiek prasīts, ievadiet piekļuves kodu vai apstipriniet vienu un to pašu

piekļuves kodu abās ierīcēs. Tagad ir izveidots jūsu ierīces un Bluetooth™ ierīces

savienojums pārī.

Ierīces savienošana ar citu Bluetooth™ ierīci

1

Ja veidojat savienojumu ar Bluetooth ierīci, kas pirms savienošanas pieprasa

vispirms jūsu ierīci savienot pārī, veiciet atbilstošās darbības, lai savu ierīci

savienotu pārī ar šo ierīci.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

4

Piesitiet Bluetooth™ ierīcei, ar kuru vēlaties savienot ar savu ierīci.

95

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Savienošanas pārī ar Bluetooth™ ierīci atcelšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Sadaļā

Pārī savienotās ierīces piesitiet blakus tās ierīces nosaukumam, ar kuru

vēlaties pārtraukt savienojumu pārī.

4

Piesitiet

Atcelt savienošanu pārī.

Objektu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth™

Kopīgojiet objektus ar Bluetooth™ savietojamām ierīcēm, piemēram, tālruņiem un

datoriem. Izmantojot Bluetooth™ funkciju, varat sūtīt un saņemt atšķirīga veida objektus,

piemēram:

fotoattēlus un videoklipus;

mūziku un citus audio failus;

Kontakti

Web lapas.

Objektu sūtīšana, izmantojot Bluetooth™

1

Saņemšanas ierīce: pārliecinieties, vai ir ieslēgta Bluetooth™ funkcija un vai ierīce

ir uztverama citām Bluetooth™ ierīcēm.

2

Sūtīšanas ierīce: Atveriet lietotni, kas ietver sūtīšanai izvēlēto objektu, un ritiniet

līdz objektam.

3

Atkarībā no lietotnes un objekta, kuru vēlaties sūtīt, iespējams ir, piemēram,

jāpieskaras objektam un tas jātur, jāatver objekts vai jānospiež . Var būt iespējami

arī citi veidi, kā sūtīt objektus.

4

Izvēlieties

Kopīgot vai Sūtīt.

5

Izvēlieties

Bluetooth.

6

Ieslēdziet Bluetooth™, ja tas tiek prasīts.

7

Piesitiet saņemošās ierīces nosaukumam.

8

Saņemšanas ierīce: ja tiek prasīts, akceptējiet savienojumu.

9

Sūtīšanas ierīce: ja tas tiek prasīts, apstipriniet pārsūtīšanu uz saņemošo ierīci.

10

Saņemšanas ierīce: akceptējiet ienākošo objektu.

Objektu saņemšana, izmantojot Bluetooth™

1

Pārliecinieties, ka funkcija Bluetooth™ ir ieslēgta un ierīce ir uztverama citām

Bluetooth™ ierīcēm.

2

Tagad no avota ierīces tiek sākta datu sūtīšana uz jūsu ierīci.

3

Ja tiek parādīta attiecīga uzvedne, abās ierīcēs ievadiet vienu un to pašu piekļuves

kodu vai apstipriniet ieteikto piekļuves kodu.

4

Saņemot brīdinājumu par ierīcē ienākošo failu, velciet statusa joslu uz leju un

piesitiet paziņojumam, lai akceptētu faila pārsūtīšanu.

5

Piesitiet

Akceptēt, lai sāktu failu pārsūtīšanu.

6

Lai skatītu pārsūtīšanas procesu, velciet statusa joslu uz leju.

7

Lai atvērtu saņemto objektu, velciet uz leju statusa joslu un piesitiet attiecīgajam

paziņojumam.

To failu skatīšana, kurus esat saņēmis, izmantojot Bluetooth™

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Nospiediet un atlasiet

Rādīt saņemtos failus.