Sony Xperia M - Savienojuma izveide ar bezvadu tīkliem

background image

Savienojuma izveide ar bezvadu tīkliem

No ierīces internetam varat piekļūt bezvadu režīmā, izmantojot tehnoloģiju Wi-Fi®. Šādi

varat pārlūkot tīklu Web un kopīgot multivides failus vienā Wi-Fi® tīklā ar citām DLNA

Certified™ ierīcēm, piemēram, televizoriem un datoriem.
Ja uzņēmumam vai organizācijai ir virtuāls privātais tīkls (VPN), izmantojot savu ierīci,

varat izveidot savienojumu ar to. Tehnoloģiju VPN varat izmantot, lai savā uzņēmumā

piekļūtu iekštīkliem un citiem iekšējiem pakalpojumiem.

Pirms Wi-Fi® izmantošanas

Lai varētu pārlūkot internetu, izmantojot Wi-Fi® savienojumu, atrodiet pieejamu Wi-Fi®

tīklu, izveidojiet savienojumu ar to un pēc tam atveriet interneta pārlūku. Wi-Fi® tīkla

signāla stiprums var atšķirties atkarībā no ierīces atrašanās vietas. Lai pastiprinātu

signālu, pārvietojiet ierīci tuvāk Wi-Fi® piekļuves punktam.

Wi-Fi® ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi.

3

Lai ieslēgtu funkciju

Wi-Fi, velciet blakus ikonai Wi-Fi® redzamo slīdni pa labi.

Iespējams, paies dažas sekundes, līdz tiks ieslēgts Wi-Fi® savienojums.

Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi® tīklu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi.

3

Pārliecinieties, vai ir ieslēgta Wi-Fi® funkcija. Piesitiet

Wi-Fi.

4

Tiek parādīti pieejamie Wi-Fi® tīkli. Pieejamie tīkli var būt publiski pieejami vai

aizsargāti. Atvērtie tīkli ir apzīmēti ar ikonu , bet drošie tīkli ir apzīmēti ar ikonu .

Abas šīs ikonas ir redzamas blakus Wi-Fi® tīkla nosaukumam.

5

Lai izveidotu savienojumu, piesitiet Wi-Fi® tīkla nosaukumam. Ja mēģināt izveidot

savienojumu ar drošu tīklu, ir jāievada parole. Kad ir izveidots savienojums, statusa

joslā ir redzama ikona .

Ierīcē tiek iegaumēti tie Wi-Fi® tīkli, ar kuriem ir izveidots savienojums. Nākamreiz, kad būs

pieejams Wi-Fi® tīkls, ar kuru jau iepriekš ir ticis izveidots savienojums, ierīcē ar to tiks

automātiski izveidots savienojums.

Dažās vietās, lai piekļūtu atvērtiem Wi-Fi® tīkliem, ir nepieciešams pieteikties Web lapā. Lai

saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar attiecīgā Wi-Fi® tīkla administratoru.

Savienojuma izveide ar citu Wi-Fi® tīklu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Wi-Fi. Tiek parādīti atrastie Wi-Fi® tīkli.

3

Piesitiet citam Wi-Fi® tīklam, lai ar to izveidotu savienojumu.

Manuāla Wi-Fi® tīklu meklēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Wi-Fi.

3

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Meklēt.

4

Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi® tīklu, piesitiet tīkla nosaukumam.

87

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Manuāla Wi-Fi® tīkla pievienošana

1

Pārliecinieties, ka Wi-Fi® ir ieslēgts.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Wi-Fi.

4

Piesitiet

.

5

Ievadiet attiecīgā tīkla

Tīkla SSID.

6

Piesitiet

Drošība laukam, lai atlasītu drošības tipu.

7

Pēc nepieciešamības ievadiet paroli.

8

Piesitiet

Saglabāt.

Wi-Fi® tīkla nosaukums tiek norādīts kā SSID, ESSID, piekļuves punkts un citi. Lai saņemtu

tīkla SSID nosaukumu un paroli, sazinieties ar Wi-Fi® tīkla administratoru.

Wi-Fi® papildu iestatījumi

Wi-Fi® tīkla statuss

Kad ir izveidots savienojums ar Wi-Fi® tīklu vai tuvumā ir pieejami Wi-Fi® tīkli, varat skatīt

šo Wi-Fi® tīklu statusu. Varat arī iestatīt, lai ikreiz, kad tiek noteikts atvērts Wi-Fi® tīkls,

ierīcē tiktu parādīts attiecīgs paziņojums.

Wi-Fi® tīklu paziņojumu iespējošana

1

Ieslēdziet Wi-Fi®, ja tas jau nav ieslēgts.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Wi-Fi.

4

Nospiediet .

5

Piesitiet

Papildu.

6

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Tīkla paziņojums.

Detalizētas informācijas skatīšana par savienoto Wi-Fi® tīklu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Wi-Fi.

3

Piesitiet tam Wi-Fi® tīklam, ar kuru pašlaik ir izveidots savienojums. Tiek parādīta

detalizēta informācija par tīklu.

Wi-Fi® miega politika

Pievienojot Wi-Fi® miega politiku, varat norādīt, kad pārslēgties no Wi-Fi® uz mobilo

datu pārraidi.

Ja nav izveidots savienojums ar Wi-Fi® tīklu, ierīce izmanto mobilo datu savienojumu, lai

piekļūtu internetam (ja ierīcē esat iestatījis un aktivizējis mobilo datu savienojumu).

Wi-Fi® miega politikas pievienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Wi-Fi.

3

Nospiediet .

4

Piesitiet

Papildu.

5

Piesitiet

Neizslēgt Wi-Fi miega režīmā.

6

Atlasiet iespēju.

Wi-Fi Direct™

Izmantojiet Wi-Fi Direct™, lai tieši savienotu citas ierīces, nepievienojoties tradicionālajam

mājas, biroja vai tīklāja tīklam. Piemēram, varat iespējot ierīci, lai to tieši savienotu ar

datoru, un jūs datorā varētu piekļūt ierīces saturam. Ierīcēm, ar kurām koplietojat saturu,

jābūt Wi-Fi Direct™ sertifikācijai.

88

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Wi-Fi Direct™ ieslēgšana

1

Raugieties, lai ierīcē tiktu ieslēgta Wi-Fi®funkcija.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Wi-Fi.

4

Piesitiet >

Wi-Fi Direct.

Virtuālie privātie tīkli (Virtual Private Networks — VPN)

Izmantojiet ierīci, lai izveidotu savienojumu ar virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN), kas

ārpus faktiskā tīkla esošajam lietotājam ļauj piekļūt resursiem, kuri atrodas drošā lokālajā

tīklā. Piemēram, VPN savienojumus bieži vien izmanto uzņēmumi un izglītības iestādes

tādu lietotāju vajadzībām, kuriem laikā, kad viņi atrodas ārpus iekšējā tīkla, piemēram,

ceļojuma laikā, nepieciešama piekļuve iekštīklam un citiem iekšējiem pakalpojumiem.
VPN savienojumus var iestatīt dažādos veidos atkarībā no tīkla. Atsevišķu tīklu

vajadzībām, iespējams, nepieciešams pārsūtīt un ierīcē instalēt drošības sertifikātu. Lai

saņemtu detalizētu informāciju par to, kā iestatīt savienojumu ar konkrētu virtuālo privāto

tīklu, lūdzu, sazinieties ar attiecīgā uzņēmuma vai organizācijas tīkla administratoru.

Virtuālā privātā tīkla pievienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > VPN.

3

Piesitiet

Pievienot VPN profilu.

4

Atlasiet pievienojamā VPN tipu.

5

Ievadiet VPN iestatījumus.

6

Piesitiet

Saglabāt.

Savienojuma izveide ar virtuālo privāto tīklu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl... > VPN.

3

Pieejamo tīklu sarakstā piesitiet VPN, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

4

Ievadiet nepieciešamo informāciju.

5

Piesitiet

Savienot.

Atvienošanās no VPN

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet tam VPN savienojumam, kuru vēlaties izslēgt.