Sony Xperia M - Svītrkodu skenēšana lietotnē NeoReader™‎

background image

Svītrkodu skenēšana lietotnē NeoReader™

Par skenēšanu, izmantojot lietotni NeoReader™

Izmantojiet ierīci kā svītrkodu skeneri, lai iegūtu papildinformāciju par skenētajiem

objektiem. Piem., jūs žurnālā reklāmā ieraugāt mēteli un vēlaties atrast tuvāko izplatītāja

veikalu, kur to var iegādāties. Ja reklāmā ir lasāms svītrkods, lietotne NeoReader™

izmanto šo kodu, lai piekļūtu mobilajam saturam tīklā Web, piem., Web lapai ar

papildinformāciju par izstrādājumu vai kartei ar atzīmētiem tuvākajiem veikaliem. Lietotne

NeoReader™ atbalsta lielāko daļu standarta svītrkodu veidu.

Programmas NeoReader™ startēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

NeoReader™.

Svītrkoda skenēšana

1

Kad ir atvērta lietotne NeoReader™, turiet ierīces kameru virs svītrkoda, līdz viss

svītrkods ir redzams skatu meklētājā.

2

Ierīce automātiski skenē svītrkodu un novibrē, kad svītrkods tiek atpazīts.

Daži svītrkodi var būt pārāk mazi, lai tos skenētu.

Svītrkoda ievade manuāli

1

Kad ir atvērta lietotne NeoReader™, piesitiet

.

2

Manuāli ievadiet svītrkoda ciparus teksta laukā, pēc tam piesitiet

GO!.

Lietotnes NeoReader™ izvēlnes pārskats

Lietotnē NeoReader™ ir pieejamas tālāk norādītās izvēlnes iespējas.

Piesitiet, lai atvērtu citas iespējas.

Ievadiet svītrkoda ciparus manuāli. Šo iespēju var izmantot, ja jūsu kamera nevar nolasīt svītrkodu.

Skatiet iepriekš noskenētos svītrkodus.

Skatiet informāciju par lietotni NeoReader™. Uzziniet vairāk par dažādiem svītrkodu veidiem un par

lietotnes NeoReader™ izmantošanu

Atlasiet personīgos iestatījumus, piemēram, valodu un valsti. Šī informācija tiek izmantota, lai

personalizētu svītrkoda saturu. Varat arī atlasīt lietotnes NeoReader™ izmantošanas preferences

98

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Nosūtiet draugam īsziņu ar uzaicinājumu lejupielādēt lietotni NeoReader™

99

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.