Sony Xperia M - Videoklipa noma vai iegāde

background image

Videoklipa noma vai iegāde

Nomājot videoklipu, tas jānoskatās noteiktā laika periodā. Šis periods dažādos tirgos

atšķiras. Iegādāto video varat arī lejupielādēt lielākajā daļā Sony™ ierīču, kurās ir

izveidots savienojums ar jūsu Video Unlimited kontu.

Video Unlimited paziņojumu pārskats

Iegādājoties vai nomājot videoklipus, var tikt parādīti šādi paziņojumi:

84

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Videoklipa lejupielāde ir pabeigta

Lejupielāde neizdevās. Pārbaudiet, vai, piemēram, ierīce ir savienota ar Wi-Fi

®

tīklu un vai atmiņas

kartē vai iekšējā atmiņā pietiek brīvas vietas.

Notiek videoklipa lejupielāde

Lejupielāde apturēta

Sekmīga pirkuma apstiprinājums

Sācies nomas laika skaitīšanas atpakaļ periods

Video Unlimited video skatīšana

Iznomātos vai iegādātos video var skatīties lielākajā daļā Sony™ ierīču, kurās ir izveidots

savienojums ar jūsu Video Unlimited kontu.

85

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.