Sony Xperia M - Īsziņu un multivides ziņojumapmaiņas izmantošana

background image

Īsziņu un multivides ziņojumapmaiņas izmantošana

Varat sūtīt un saņemt īsziņas ierīcē, izmantojot īsziņu pakalpojumu (Short Message

Service — SMS). Ja abonementā ir iekļauts multivides ziņojumapmaiņas pakalpojums

(Multimedia Messaging Service — MMS), varat arī sūtīt un saņemt ziņas, kurās ir

multivides faili, piemēram, attēli un videoklipi.
Vienā īsziņā sūtāmo rakstzīmju skaita ierobežojums ir atkarīgs no operatora un lietotās

valodas. Ja pārsniedzat rakstzīmju skaita ierobežojumu, visas atsevišķās ziņas tiek

savienotas un nosūtītas kā viena ziņa. Tiek piemērota maksa par katru atsevišķo īsziņu,

ko nosūtāt.

Lai sūtītu multiziņas, ierīcē ir jābūt pareiziem MMS iestatījumiem.

Skatot ziņas, tās būs redzamas kā sarunas — tas nozīmē, ka ziņas ir sagrupētas atbilstoši

adresātam.

Ziņas izveide un sūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet .

3

Piesitiet , pēc tam no kontaktu saraksta atlasiet vēlamos adresātus. Ja adresēts

nav norādīts kā kontakts, manuāli ievadiet kontakta numuru un piesitiet .

4

Kad esat pabeidzis pievienot adresātus, piesitiet

Gatavs.

5

Piesitiet

Rakstiet ziņu un ievadiet ziņas tekstu.

6

Ja vēlaties pievienot multivides failu, piesitiet un izvēlieties iespēju.

7

Lai nosūtītu ziņu, piesitiet

Sūtīt.

Ja ziņu aizvērsiet, pirms tā būs nosūtīta, tā tiks saglabāta kā melnraksts. Šī saruna tiks

marķēta ar vārdu

Melnraksts:.

Saņemtas ziņas lasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet vēlamajai sarunai.

3

Ja ziņa vēl nav lejupielādēta, piesitiet ziņai un turiet, pēc tam piesitiet

Lejupielādēt

ziņu.

Ziņas var atvērt arī statusa joslā, kad tajā ir redzama ikona

. Vienkārši velciet joslu uz leju un

piesitiet ziņai.

Atbildēšana uz ziņu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet sarunai, kurā ir ietverta ziņa.

3

Ievadiet atbildi un piesitiet

Sūtīt.

Ziņas pārsūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet sarunai, kurā ir ietverta pārsūtāmā ziņa.

3

Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties pārsūtīt, un turiet, pēc tam piesitiet

Pārsūtīt ziņu.

4

Piesitiet , pēc tam no kontaktu saraksta atlasiet adresātus. Ja adresēts nav

norādīts kā kontakts, manuāli ievadiet kontakta numuru un piesitiet .

5

Kad esat pabeidzis pievienot adresātus, piesitiet

Gatavs.

6

Ja nepieciešams, rediģējiet ziņu, un piesitiet

Sūtīt.

Ceturtajā solī varat arī piesist

Kam un manuāli ievadīt adresāta tālruņa numuru.

44

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ziņas dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet sarunai, kurā ir ietverta dzēšamā ziņa.

3

Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties dzēst, un turiet, pēc tam piesitiet

Dzēst ziņu >

Dzēst.

Sarunu dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet

Dzēst sarunas.

3

Atzīmējiet to dzēšamo sarunu izvēles rūtiņas un pēc tam piesitiet >

Dzēst.

Zvanīšana ziņas sūtītājam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet sarunai.

3

Ekrāna augšdaļā piesitiet adresāta vārdam vai numuram un pēc tam parādītajā

sarakstā atlasiet adresāta vārdu vai numuru.

4

Ja adresāts ir saglabāts kontaktu sarakstā, piesitiet tam tālruņa numuram, uz kuru

vēlaties zvanīt. Ja adresāts nav saglabāts pie kontaktiem, piesitiet .

Ar ziņu saņemta faila saglabāšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet sarunai, kuru vēlaties atvērt.

3

Ja ziņa vēl nav lejupielādēta, piesitiet ziņai un turiet, pēc tam piesitiet

Lejupielādēt

ziņu.

4

Pieskarieties un turiet failu, kuru vēlaties saglabāt, pēc tam atlasiet vēlamo iespēju.

Zvaigznītes pievienošana ziņai

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet sarunai, kuru vēlaties atvērt.

3

Ziņā, kurai vēlaties pievienot zvaigznīti, piesitiet .

4

Lai no ziņas noņemtu zvaigznīti, piesitiet .

To ziņu skatīšana, kurām ir pievienotas zvaigznītes

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Ziņas ar zvaigznītēm.

3

Tiek parādīts visu to ziņu saraksts, kurām ir pievienotas zvaigznītes.

Ziņu meklēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Meklēt.

3

Ievadiet meklējamos atslēgvārdus un pēc tam piesitiet taustiņam Apstiprināt.