Sony Xperia M - Īsziņu un multiziņu iespējas

background image

Īsziņu un multiziņu iespējas

Paziņojuma par ziņas saņemšanu iestatījumu maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Iestatījumi.

3

Lai iestatītu paziņojuma skaņas signālu, piesitiet

Paziņojuma signāls un atlasiet

kādu no iespējām.

4

Lai mainītu citus paziņojuma iestatījumus, atzīmējiet attiecīgās izvēles rūtiņas vai

noņemiet no tām atzīmes.

Izejošo ziņu piegādes atskaišu iestatījumu mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet

Iestatījumi.

3

Piesitiet

Piegādes atskaite, lai aktivizētu vai deaktivizētu piegādes atskaites.

45

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

SIM kartē saglabāto ziņu skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet

Iestatījumi > SIM ziņas.