Sony Xperia M - Ārkārtas zvani

background image

Ārkārtas zvani

Ierīcē var izmantot starptautiskos avārijas dienestu izsaukšanas numurus, piemēram,

112 vai 911. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, vai tālrunī ir ievietota SIM karte, jebkurā

valstī šos numurus parasti var izmantot ārkārtas zvaniem, ja vien atrodaties tīkla darbības

zonā.

Ārkārtas zvana veikšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Tālrunis.

3

Ievadiet avārijas numuru un piesitiet

Zvanīt. Lai izdzēstu numuru, piesitiet .

Ārkārtas zvanus var veikt arī tad, ja nav ievietota SIM karte vai ja ir iestatīts izejošo zvanu

liegums.

Ārkārtas zvana veikšana, ja SIM karte ir bloķēta

1

Piesitiet

Ārkārtas zvans.

2

Ievadiet avārijas numuru un piesitiet

Zvanīt. Lai izdzēstu numuru, piesitiet .