Sony Xperia M - Notiek saruna

background image

Notiek saruna

1

Atvērt kontaktus

2

Ieslēgt skaļruni sarunas laikā

3

Izslēgt mikrofonu sarunas laikā

4

Ievadīt numurus sarunas laikā

5

Beigt zvanu

Klausules skaļruņa skaļuma mainīšana zvana laikā

Spiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Ekrāna aktivizēšana zvana laikā

Īsi nospiediet .