Sony Xperia M - Vairāki zvani

background image

Vairāki zvani

Ja esat aktivizējis zvanu gaidīšanu, varat vienlaikus saņemt vairākus zvanus. Ja šī funkcija

ir aktivizēta, par cita zvana saņemšanu jums tiks paziņots ar signālu.

Zvanu gaidīšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Papildiestatījumi.

3

Lai aktivizētu vai deaktivizētu zvanu gaidīšanu, piesitiet

Zvanu gaidīšana.

Atbildēšana uz otru zvanu un notiekošās sarunas aizturēšana

Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, piesitiet .

Otra zvana noraidīšana

Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, piesitiet .

Otra zvana veikšana

1

Sarunas laikā piesitiet

Cipartastatūra.

2

Ievadiet adresāta numuru un piesitiet

Zvanīt.

3

Pirmais zvans tiek aizturēts.

Šī procedūra attiecas arī uz nākamajiem zvaniem.

Pārslēgšana no vienas sarunas uz citu

Lai pārslēgtos uz citu sarunu un aizturētu pašreizējo sarunu, piesitiet .