Sony Xperia M - Zvanīšana

background image

Zvanīšana

Zvanu var veikt, manuāli ievadot tālruņa numuru, piesitot kontaktu sarakstā saglabātam

numuram vai piesitot tālruņa numuram zvanu žurnāla skatā. Varat arī izmantot viedās

numura izsaukšanas funkciju, lai ātri atrastu kontaktu sarakstā un zvanu žurnālā

saglabātus numurus.
Veicot zvanu, ierīces galvenais mikrofons darbojas kopā ar otro mikrofonu, lai mazinātu

troksni un fona skaņas.

Veicot zvanu, neaizsedziet otro mikrofonu.

1

Atvērt kontaktus

2

Skatīt zvanu žurnāla ierakstus

3

Skatīt izlases kontaktus

4

Skatīt visas ierīcē saglabātās kontaktu grupas

5

Dzēst numuru

6

Cipartastatūra

33

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

7

Paslēpt vai tīrīt zvanu žurnālu

8

Zvana poga

9

Paslēpt vai rādīt numura sastādītāju

Zvana veikšana, sastādot numuru

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Tālrunis.

3

Ievadiet adresāta numuru un piesitiet

Zvanīt. Lai izdzēstu numuru, piesitiet .

Zvana veikšana, izmantojot viedās numura izsaukšanas funkciju

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Tālrunis.

3

Lai ievadītu izsaucamā kontakta burtus vai ciparus, izmantojiet cipartastatūru.

Ievadot burtu vai ciparu, tiek parādīts iespējamo atbilstību saraksts.

4

Piesitiet tam kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.

Starptautiska zvana veikšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Tālrunis.

3

Pieskarieties un turiet 0, līdz tiek parādīta pluszīme (+).

4

Ievadiet valsts kodu, reģiona kodu (bez pirmā cipara 0) un tālruņa numuru un pēc

tam piesitiet

Zvanīt.

Tālruņa numura rādīšana vai slēpšana

Varat izvēlēties, vai rādīt vai slēpt tālruņa numuru zvanu adresātu ierīcēs, kad tiem zvanāt.

Tālruņa numura rādīšana vai paslēpšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Papildiestatījumi > Zvanītāja

ID.