Sony Xperia M - Zvanu žurnāla lietošana

background image

Zvanu žurnāla lietošana

Zvanu žurnālā var skatīt pēdējos neatbildētos zvanus , saņemtos zvanus un veiktos

zvanus .

Neatbildēto zvanu saraksta skatīšana

1

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā tiek parādīta ikona . Velciet statusa joslu uz

leju.

2

Piesitiet

Neatbildēts zvans.

Zvanīšana uz numuru no zvanu žurnāla

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Tālrunis. Ekrāna augšdaļā tiek parādīts zvanu žurnāla skats.

3

Lai tieši zvanītu uz numuru, piesitiet tam. Lai pirms zvanīšanas rediģētu numuru,

pieskarieties numuram un turiet to, pēc tam piesitiet

Rediģēt numuru pirms

zvana.

Lai zvanītu uz numuru, varat arī piesist >

Atzvanīt.

35

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Numura no zvanu žurnāla pievienošana kontaktiem

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Tālrunis. Ekrāna augšdaļā tiek parādīts zvanu žurnāla skats.

3

Pieskarieties numuram un turiet to, pēc tam piesitiet

Pievienot kontaktiem.

4

Piesitiet vajadzīgajam kontaktam vai

Jauna kontakta izveide.

5

Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet

Gatavs.

Zvanu žurnāla paslēpšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet > .

3

Piesitiet

Paslēpt zvanu žurnālu, lai paslēptu zvanu žurnālu.