Sony Xperia M - Zvanu ierobežošana

background image

Zvanu ierobežošana

Zvanu liegumi

Var liegt visus vai noteiktu kategoriju ienākošos un izejošos zvanus. Pirmo reizi lietojot

zvanu liegumu, ir jāievada PUK (Personal Unblocking Key — personiskā atbloķēšanas

atslēga) un pēc tam jauna parole, lai aktivizētu zvanu liegumu funkciju.

Ienākošo vai izejošo zvanu liegšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu liegumi.

3

Izvēlieties iespēju.

4

Ievadiet paroli un piesitiet

Iespējot.

Izejošo zvanu ierobežošana

Ja no sava pakalpojumu sniedzēja esat saņēmis PIN2 kodu, varat izmantot fiksēto zvanu

numuru (Fixed Dialing Numbers — FDN) sarakstu, lai ierobežotu izejošos zvanus.

Fiksēto numuru sastādīšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Fiksēto nr. sastādīšanas

numuri.

3

Piesitiet

Aktivizēt fiksēto numuru sastādīšanu vai Deaktivizēt fiksēto nr.

sastādīšanu.

4

Ievadiet PIN2 un piesitiet

Labi.

Piekļuve akceptēto zvanu adresātu sarakstam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Fiksēto nr. sastādīšanas

numuri > Fiksēto nr. sastādīšanas numuri.

37

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.