Sony Xperia M - Zvanu saņemšana

background image

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Atteikšanās no zvana

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu

Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Zvana noraidīšana, izmantojot ziņu

Varat noraidīt zvanu, izmantojot iepriekš definētu ziņu. Šādā veidā noraidot zvanu, šī ziņa

tiek automātiski nosūtīta zvanītājam un saglabāta jūsu ierīcē.
Ierīcē ir sešas iepriekš norādītas ziņas. Varat izvēlēties vienu no šīm ziņām. Ja

nepieciešams, ziņu var rediģēt.

Zvana noraidīšana, izmantojot iepriekš definētu ziņu

Velciet

Noraidīt ar ziņu augšup un pēc tam atlasiet ziņu.

34

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Otra zvana noraidīšana, izmantojot iepriekš norādītu ziņu

Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, velciet

Noraidīt ar ziņu uz augšu

un pēc tam atlasiet ziņu.

Zvana noraidīšanai izmantotās ziņas rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Noraidīt zvanu ar ziņu.

3

Piesitiet rediģējamajai ziņai un pēc tam veiciet nepieciešamās izmaiņas.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet

Labi.