Sony Xperia M - Gambaran keseluruhan tetapan

background image

Gambaran keseluruhan tetapan

Ketahui tetapan dalam peranti anda supaya anda boleh memperibadikannya mengikut

keperluan anda.

Wi-Fi

Hidupkan atau matikan Wi-Fi®, imbas rangkaian Wi-Fi® yang

tersedia atau tambah rangkaian Wi-Fi®.

Bluetooth

Hidupkan atau matikan Bluetooth™, cari peranti Bluetooth™

yang tersedia dan buatkan peranti anda boleh dilihat atau tidak

boleh dilihat kepada peranti Bluetooth™ lain.

Penggunaan data

Hidupkan atau matikan trafik data mudah alih dan jejak butiran

penggunaan data anda pada tempoh masa yang tertentu.

Lagi…

Hidupkan atau matikan mod Pesawat, konfigurasi tetapan untuk

VPN dan rangkaian mudah alih dan dayakan peranti anda untuk

berkongsi sambungan data mudah alihnya sebagai hotspot Wi-

Fi® boleh dialihkan atau melalui penambatan USB atau

penambatan Bluetooth™. Anda juga boleh mendayakan atau

menyahdayakan fungsi NFC.

Tetapan panggilan

Uruskan dan konfigurasi tetapan untuk nombor dailan tetap, mel

suara dan panggilan Internet.

Bunyi

Konfigurasi cara peranti anda berdering, bergetar atau memberi

isyarat kepada anda apabila anda menerima komunikasi. Anda

juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan paras

kelantangan untuk muzik, video, permainan atau media lain

dengan audio dan untuk membuat pelarasan yang berkaitan.

Paparan

Dayakan skrin untuk menukar orientasi apabila anda

memutarkan peranti anda. Anda juga boleh menetapkan

kecerahan, saiz fon, hias latar dan habis masa skrin.

Storan

Semak ruang yang tersedia pada storan dalaman dan pada kad

SD. Anda juga boleh memadam kad SD atau

menyahlekapkannya untuk pengeluaran selamat.

Pengurusan kuasa

Hidupkan atau matikan mod STAMINA. Anda juga boleh melihat

status bateri anda dan lihat bagaimana aplikasi berbeza

menggunakan kuasa bateri.

Aplikasi

Uruskan aplikasi yang berjalan, aplikasi yang dimuat turun dan

aplikasi pada kad SD.

Xperia™

Akses pelbagai tetapan yang disesuaikan untuk peranti Xperia

anda, contohnya, mod sambungan USB, Internet, pencerminan

skrin dan tetapan Throw.

Perkhidmatan lokasi Dayakan atau nyahdayakan akses ke maklumat lokasi anda.
Keselamatan

Lindungi peranti anda dengan menyediakan kunci dan kata

laluan yang berbeza. Anda juga boleh membenarkan

pemasangan aplikasi yang bukan daripada Google Play™.

Bahasa & input

Pilih bahasa peranti, laraskan pilihan input teks dan konfigurasi

tetapan pertuturan.

Sandaran & tetapan

semula

Buat sandaran data anda dan tetapkan semula peranti anda.

118

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Panduan

persediaan

Dapatkan bantuan menyediakan peranti anda.

Tambah akaun

Tambahkan akaun pada peranti anda, contohnya, akaun e-mel

atau akaun Google™.

Tarikh & masa

Tetapkan masa dan tarikh atau pilih nilai yang diberikan

rangkaian. Pilih tarikh dan format jam yang anda mahukan.

Kebolehaksesan

Dayakan perkhidmatan kebolehaksesan anda yang dipasang

dan laraskan tetapan yang berkaitan.

Pilihan pemaju

Tetapkan pilihan untuk pembangunan aplikasi. Contohnya, anda

boleh memaparkan penggunaan CPU pada Skrin utama atau

menetapkan peranti anda untuk masuk dalam mod nyahpepijat

semasa sambungan USB sedang aktif.

Mengenai telefon

Lihat maklumat mengenai peranti anda seperti nombor model

dan kekuatan isyarat. Anda juga boleh mengemas kini perisian

anda ke versi yang terbaru.