Sony Xperia M - Tekst typen

background image

Tekst typen

Virtueel toetsenbord

Tik op de toetsen van het virtuele QWERTY-toetsenbord om eenvoudig tekst in te

voeren. In bepaalde applicaties wordt het virtuele toetsenbord automatisch geopend. U

kunt dit toetsenbord ook openen door een tekstveld aan te raken.

Het virtuele toetsenbord gebruiken

1 Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen en caps lock inschakelen. Voor bepaalde talen wordt deze

toets gebruikt om extra tekens in de taal te gebruiken.

2 Sluit de weergave van het virtuele toetsenbord. Dit pictogram wordt niet in de staande modus getoond.

3 Cijfers en symbolen weergeven.

4 Personaliseer uw toetsenbord. Deze toets verdwijnt nadat het toetsenbord is gepersonaliseerd.

5 Voer een spatie in.

6 Voer een regeleinde in of bevestig de tekstinvoer.

7 Verwijder een teken vóór de cursor.

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave

van het daadwerkelijke apparaat.

Het virtuele toetsenbord weergeven om tekst in te voeren

Tik op een tekstinvoerveld.

Het virtuele toetsenbord verbergen

Wanneer het virtuele toetsenbord is geopend, tikt u op

.

Het virtuele toetsenbord verpersoonlijken

1

Open het virtuele toetsenbord en tik op .

2

Volg de instructies om uw virtuele toetsenbord aan te passen.

Als u het selectievakje

Smiley-toets niet markeert tijdens het verpersoonlijken van het virtuele

toetsenbord, verschijnt het pictogram Smiley niet.

21

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Het virtuele toetsenbord in de liggende stand gebruiken

Draai het apparaat een kwartslag wanneer u tekst invoert.

De liggende stand moet worden ondersteund in de applicatie die u gebruikt en de instellingen

voor de schermstand moet zijn ingesteld op Automatisch om het virtuele toetsenbord te

kunnen gebruiken in de liggende stand.

Tekst invoeren met het virtuele toetsenbord

Als u een teken wilt invoeren dat zichtbaar is op het toetsenbord, tikt u op dit

teken.

Als u een tekenvariant wilt invoeren, raakt u een regulier teken op het toetsenbord

aan en houdt u dit vast om een lijst met beschikbare opties weer te geven.

Selecteer vervolgens een optie in de lijst. Als u bijvoorbeeld 'é' wilt invoeren, raakt

u 'e' aan en houd u het ingedrukt tot andere opties worden weergegeven. Sleep

terwijl u uw vinger op het toetsenbord houdt, naar 'é' en selecteer deze optie.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Tik voordat u een letter invoert op om naar hoofdletters te schakelen of vice

versa.

Caps Lock inschakelen

Tik voordat u een woord typt op of tot wordt weergegeven.

Cijfers of symbolen invoeren

Tik op wanneer u tekst invoert. Er wordt een toetsenbord met cijfers en

symbolen weergegeven. Tik op

om meer opties weer te geven.

Gebruikelijke leestekens invoeren

1

Tik op de spatiebalk wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord.

2

Selecteer een leesteken in de balk met suggesties. Het geselecteerde teken wordt

voor de spatie ingevoerd.

Tik wanneer u klaar bent met het invoeren van een woord, twee keer op de spatiebalk om snel

een punt in te voeren.

Tekens verwijderen

Tik om de cursor te plaatsen na het teken dat u wilt verwijderden en tik vervolgens

op .

Een regelterugloop invoeren

Tik wanneer u tekst invoert op

om een regelterugloop in te voeren.

Tekst selecteren

1

Voer wat tekst in en houd de tekst aangeraakt. Het woord dat u aantikt, wordt aan

beide zijden gemarkeerd door tabbladen.

2

Sleep de tabbladen naar links of rechts om meer tekst te selecteren.

Tekst bewerken in liggende stand

1

Voer wat tekst in en dubbeltik vervolgens op de ingevoerde tekst.

2

Selecteer de tekst waarmee u wilt werken, tik vervolgens op

Bewerken... en

selecteer een optie.

De tekst bewerken in staande stand

1

Voer wat tekst in en dubbeltik op de ingevoerde tekst om de applicatiebalk te

laten verschijnen.

2

Selecteer de tekst die u wilt bewerken en gebruik vervolgens de applicatiebalk om

de gewenste wijzigingen aan te brengen.

22

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Applicatiebalk

1

De applicatiebalk sluiten

2

Alle tekst selecteren

3

Tekst knippen

4

Tekst kopiëren

5

Tekst plakken

verschijnt alleen wanneer er tekst is opgeslagen op het klembord.

De Vegen om te schrijven-functie gebruiken om woorden te schrijven

U kunt tekst invoeren door uw vinger op het virtuele toetsenbord van letter naar letter te

schuiven.

Vegen om te schrijven is alleen beschikbaar wanneer u het virtuele toetsenbord gebruikt.

Tekst invoeren met de functie Vegen om te schrijven

1

Wanneer u tekst invoert met behulp van het virtuele toetsenbord, veeg dan met

uw vinger van letter naar letter om het woord te traceren dat u wilt schrijven.

2

Til uw vinger op als u klaar bent met het invoeren van een woord. Een woord

wordt voorgesteld op basis van de letters waar u langs hebt geveegd. Selecteer

indien nodig het juiste woord in de balk met suggesties.

3

Blader naar recht of links in de balk met suggesties om meer opties weer te

geven. Als u het gewenste woord niet kunt vinden, tikt u één keer op om het

hele woord te verwijderen. Probeer het woord vervolgens nogmaals te traceren

met de functie Vegen om te schrijven, of tik op elke letter om het woord in te

voeren.

4

Als de instelling

Spatie vóór nieuwe veeg is geactiveerd, traceert u het volgende

woord dat u wilt invoeren. Als dit niet het geval is, tikt u op de spatiebalk en dan

traceert u het volgende woord dat u wilt invoeren.

Als u samengestelde woorden wilt invoeren wanneer de instelling

Spatie vóór nieuwe veeg is

geactiveerd, dan moet u wellicht het eerste deel van het woord invoeren door te schuiven; tik

vervolgens op elke letter om de rest van het woord in te voeren.

De Vegen om te schrijven-instellingen wijzigen

1

Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord, tikt u op .

2

Tik op en op

Instellingen voor toetsenbord.

3

Tik op

Instellingen voor tekstinvoer.

4

Schakel het

Vegen om te schrijven-selectievakje in of uit.

5

Als u automatisch een spatie wilt toevoegen tussen vegen zonder elke keer op de

spatiebalk te hoeven tikken, dan schakelt u het selectievakje

Spatie vóór nieuwe

veeg in.

Toetsenblok

Het toetsenblok kan worden vergeleken met een standaardtelefoontoetsenblok met 12

toetsen. Er zijn opties voor tekstvoorspelling en multitik tekstinvoer beschikbaar. U kunt

de tekstinvoermethode Toetsenblok activeren via de toetsenbordinstellingen. Het

toetsenblok is alleen beschikbaar in de staande stand.

23

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Het telefoontoetsenblok gebruiken

1

Een tekstinvoeroptie kiezen

2

Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen en caps lock inschakelen

3

Cijfers weergeven

4

Symbolen en smileys weergeven

5

Een spatie invoeren

6

Regelterugloop invoeren of tekstinvoer bevestigen

7

Een teken vóór de cursor verwijderen

Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave

van het daadwerkelijke apparaat.

Het toetsenblok voor het eerst gebruiken

1

Tik op een tekstinvoerveld en tik vervolgens op .

2

Tik op en op

Instellingen voor toetsenbord.

3

Tik op

Toetsenbordvormgeving > Toetsenbordindeling.

4

Selecteer het toetsenblok.

Het toetsenblok kan alleen worden gebruikt in de portretstand.

Tekst invoeren met het toetsenblok

Wanneer wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u één keer op elke

tekentoets, zelfs wanneer de gewenste letter niet de eerste letter op de toets is.

Tik op het woord dat wordt weergegeven of tik op om meer woordsuggesties

weer te geven en een woord uit de lijst te selecteren.

Wanneer wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u op de toetsen op het

scherm voor de tekens die u wilt invoeren. Blijf de toets indrukken tot het

gewenste teken is geselecteerd. Doe vervolgens hetzelfde voor het volgende

teken dat u wilt invoeren, enzovoort.

Cijfers invoeren met het toetsenblok

Wanneer het toetsenblok is geopend, tikt u op . Er wordt een toetsenblok met

cijfers weergegeven.

Symbolen en smileys invoegen met het toetsenblok

1

Wanneer het toetsenblok is geopend, tikt u op

. Er wordt een raster

weergegeven met symbolen en smileys.

2

Blader omhoog of omlaag om meer opties weer te geven. Tik op een symbool of

smiley om het gewenste item te selecteren.

24

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Instellingen voor toetsenbord en toetsenblok

U kunt instellingen selecteren voor het virtuele toetsenbord en het toetsenblok, zoals de

schrijftaal en automatische correctie.

De instellingen voor het virtuele toetsenbord en het toetsenblok openen

1

Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op

of op .

2

Tik op en op

Instellingen voor toetsenbord.

Een schrijftaal toevoegen voor tekstinvoer

1

Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op

of .

2

Tik op , tik vervolgens op

Instellingen voor toetsenbord.

3

Tik op

Talen > Schrijftalen en markeer de relevante selectievakjes. Tik op OK om

uw keuze te bevestigen.

Instellingen voor tekstinvoer

Bij het invoeren van tekst met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok kunt u toegang

krijgen tot een menu met instellingen voor tekstinvoer dat u helpt om opties in te stellen

voor tekstvoorspelling, automatische spatiëring en snelle oplossingen. U kunt

bijvoorbeeld bepalen hoe woordopties worden weergegeven en hoe woorden tijdens het

typen gecorrigeerd worden. U kunt ook opgeven dat de applicatie voor tekstinvoer

nieuwe woorden onthoudt die u schrijft.

Tekstinvoerinstellingen wijzigen

1

Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op

of op .

2

Tik op en vervolgens op

Instellingen voor toetsenbord > Instellingen voor

tekstinvoer en selecteer de relevante instellingen.

Tekst invoeren met spraakinvoer

Als u tekst invoert, kunt u de spraakinvoerfunctie gebruiken in plaats van de woorden te

typen. Zeg gewoon de woorden die u wilt invoeren. Spraakinvoer is een experimentele

technologie van Google™, en is beschikbaar voor een aantal talen en landen.

Spraakinvoer inschakelen

1

Wanneer u tekst invoert met het virtuele toetsenbord of het toetsenblok, tikt u op

of .

2

Tik op , tik vervolgens op

Instellingen voor toetsenbord.

3

Markeer het selectievakje

Toets voor Google voice-typen.

4

Druk op om uw instellingen op te slaan. Een pictogram van een microfoon

verschijnt op het virtuele toetsenbord of toetsenblok.

Tekst invoeren met spraakinvoer

1

Open het virtuele toetsenbord of het toetsenblok.

2

Tik op als dit beschikbaar is. Houd anders de toets voor de invoertaal ingedrukt,

bijvoorbeeld

.

3

Als verschijnt, spreekt u om tekst in te voeren. Als u klaar bent, tikt u opnieuw

op . De voorgestelde tekst verschijnt.

4

Bewerk de tekst zonodig met de hand.