Sony Xperia M - Vise bilder og videoer i kategorien Mine album

background image

Vise bilder og videoer i kategorien

Mine album

Følgende fliser er tilgjengelige i My albums:

Kameraalbumer – vis alle bilder og videoer du har tatt med kameraet på enheten.

Internminne – vis alle bilder og videoer som er lagret på enhetens interne minne.

Mitt SD-kort – vis alle bilder og videoer som er lagret på et uttakbart minnekort i enheten.

Oversikt over kategorien Mine album

1

Vis bilder og videoer ved bruk av tjenesten PlayMemories Online.

2

Vis bilder og videoer på Facebook™.

3

Vise bilder og videoer i Picasa™.

4

Vis alle bildene og videoene som er lagret på det fjernbare minnekortet.

5

Vis alle bildene og videoene som er lagret på enhetens interne minne.

6

Vis alle bildene med ansikter.

7

Vis bilder i global modus.

8

Vis bilder på et kart.

9

Vis alle bildene og videoene som er tatt med enhetens kamera.

73

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik viser du innhold i listevisningen i flisen Kameraalbumer

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Album > Mine album > Kameraalbumer.

3

Ta hurtig på mappen som skal åpnes. Mappens innhold vises i et kronologisk

ordnet rutenett. Videoer indikeres med .

4

Ta hurtig på bildet eller videoen du vil vise.

5

Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise

forrige bilde eller video.

Hvis skjermformatet ikke endres automatisk når du snur enheten vannrett, markerer du

avmerkingsboksen

Roter skjerm automatisk under Innstillinger > Skjerm.

Slik viser du innhold i listevisningen i flisen Internt minne

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Album > Mine album > Internminne.

3

Ta hurtig på mappen som skal åpnes. Mappens innhold vises i et kronologisk

ordnet rutenett. Videoer indikeres med .

4

Ta hurtig på bildet eller videoen du vil vise.

5

Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise

forrige bilde eller video.

Hvis skjermformatet ikke endres automatisk når du snur enheten vannrett, markerer du

avmerkingsboksen

Roter skjerm automatisk under Innstillinger > Skjerm.

Slik viser du innhold i listevisningen i flisen Mitt SD-kort

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Album > Mine album > Mitt SD-kort.

3

Ta hurtig på mappen som skal åpnes. Mappens innhold vises i et kronologisk

ordnet rutenett. Videoer indikeres med .

4

Ta hurtig på bildet eller videoen du vil vise.

5

Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise

forrige bilde eller video.

Hvis skjermformatet ikke endres automatisk når du snur enheten vannrett, markerer du

avmerkingsboksen

Roter skjerm automatisk under Innstillinger > Skjerm.

Slik kan du se på ansikter i listevisningen i flisen Ansikter

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Album > Mine album > Ansikter.

3

Ta hurtig på mappen som skal åpnes. Mappens innhold vises i et kronologisk

ordnet rutenett.

4

Ta hurtig på et bilde for å vise det.

5

Knips mot venstre for å vise neste bilde. Knips mot høyre for å vise forrige bilde.

Hvis skjermformatet ikke endres automatisk når du snur enheten vannrett, markerer du

avmerkingsboksen

Roter skjerm automatisk under Innstillinger > Skjerm.

Slik jobber du med bilder i Album

Bilder kan redigeres i albumet. Du kan f.eks. beskjære bilder, koble dem til kontakter eller

bruke dem som bakgrunn.

Slik zoomer du et bilde

Ta to ganger på skjermen for å zoome inn når et bilde vises. Ta to ganger på nytt for å

zoome ut.

Når et bilde vises, spre to fingre for å zoome inn eller knip sammen to fingre samme for å

zoome ut.

74

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik starter du en bildefremvisning

1

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Fremvisning for å starte spilling av alle

bildene i et album når et bilde vises.

2

Ta hurtig på et bilde for å avslutte fremvisningen.

Slik vises en bildefremvisning med musikk

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på >

SensMe™ slideshow.

2

Velg musikken og temaet du ønsker å bruke i bildeframvisningen, ta deretter hurtig

på . Album-programmet analyserer bildene dine og bruker SensMe™

musikkdata for å spille av en bildefremvisning.

3

For å stanse fremvisningen midlertidig tar du hurtig på skjermen for å vise

kontrollene, ta deretter hurtig på .

Slik roterer du et bilde

1

Ta hurtig på mens et bilde vises.

2

Velg

Roter til venstre eller Roter. Bildet lagres i det nye formatet.

Slik beskjærer du et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, og ta deretter

hurtig på >

Rediger bilde> > Beskjær.

2

Hvis du vil justere beskjæringsrammen, holder du nede kanten av

beskjæringsrammen. Dra innover og eller utover for å endre størrelsen på rammen

når firkanten på kantene forsvinner.

3

For å endre størrelsen på alle sidene av beskjæringsrammen samtidig berører du

og holder nede ett av de fire hjørnene for å få firkanten på kantene til å forsvinne,

deretter drar du hjørnet dit du vil ha det.

4

Hvis du vil flytte beskjæringsrammen til et annet område av bildet, holder du nede

inne i rammen, og deretter drar du rammen dit du vil ha den.

5

Ta hurtig på

Lagre for å lagre en kopi av det beskårne bildet. Den opprinnelige

ubeskårne versjonen forblir på enheten.

Slik bruker du et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på >

Bruk som.

2

Velg et alternativ listen som vises.

3

Følg de aktuelle trinnene for å bruke bildet.

Slik redigerer du et bilde

Ta hurtig på mens du viser et bilde, og ta deretter hurtig på

Rediger bilde.

Slik legger du til spesielle effekter i et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på

Rediger bilde > .

2

Velg et alternativ.

3

Ta hurtig på

Lagre for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

Den opprinnelige endrede versjonen av bildet forblir på enheten etter at det redigerte bildet er

lagret.

Slik forbedrer til et bilde ved å bruke avanserte innstillinger

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på

Rediger bilde > .

2

Velg et alternativ.

3

Ta hurtig på

Lagre for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

Den opprinnelige endrede versjonen av bildet forblir på enheten etter at det redigerte bildet er

lagret.

75

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik justerer du lysinnstillingene for et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på

Rediger bilde > .

2

Velg et alternativ.

3

Ta hurtig på

Lagre for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

Den opprinnelige endrede versjonen av bildet forblir på enheten etter at det redigerte bildet er

lagret.

Slik stiller du inn metningsnivået til fargene i et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, og ta deretter

hurtig på >

Rediger bilde > .

2

Velg et alternativ.

3

Ta hurtig på

Lagre for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

Den opprinnelige endrede versjonen av bildet forblir på enheten etter at det redigerte bildet er

lagret.

Slik deler du et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på .

2

Ta hurtig på programmet du vil bruke for å dele bildet i menyen som åpnes, og

følg de aktuelle trinnene for å sende det.

Slik legger du en geotag til et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på for å åpne kartskjermen.

2

Finn og ta hurtig på stedet der bildet skal plasseres på kartet.

3

Ta hurtig på stedet på kartet der bildet skal flyttes til for å justere plasseringen av

bildet.

4

Ta hurtig på

OK for å lagre geotaggen når du er ferdig, og gå tilbake til

bildevisning.

vises sammen med stedsinformasjonen når bildet er geotagget. Du kan ta hurtig på dette

ikonet for å vise bildet på et kart.

Slik sletter du et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på .

2

Ta hurtig på

Slett.

Analysere bilder med ansikter i et album

Du kan analysere et hvilket som helst bilde med ansikter på enheten din. Du kan f. eks,

skanne bildene. Detter at analysen er kjørt, kan du kategoriseres ansiktene etter

personens ansikter.

Slik slår du på bildeanalyse-funksjonen

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Album > Mine album > Ansikter.

3

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Bildeanalyse > Aktiver.

Navngi et ansikt

1

På flisen Faces må du finne og trykke på det ansiktet du ønsker å gi et navn i

mappen Unnamed faces (ansikter uten navn).

2

Ta hurtig på

Legg til navn.

3

Tast inn et navn og trykk deretter

OK.

76

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik redigerer du et ansiktsnavn

1

Når du viser et ansikt i fullskjermsvisning må du trykke på skjermen for vise

verktøylinjen. Deretter må du trykke >

Rediger navnetagger.

2

Trypp ansiktsnavnet for å redigere navnet.

3

Tast inn et navn og trykk deretter

OK.

Slik jobber du med videoer i Album

Bruk Album til å se på videoer som er tatt med kameraet, lastet ned eller kopiert til

enheten. Du kan også dele videoene med f.eks. venner ved å laste dem opp på

Internett-tjenester.

Slik spiller du av en video

1

Åpne kategorien

Bilder i kategorien Mine album i Album.

2

Finn videoen som skal åpnes, ved å bruke rutenettsvisning eller listevisning.

3

Ta hurtig på videoen for å spille den av.

4

Hvis ingen avspillingsikoner vises, tar du hurtig på skjermen for å vise dem. Ta

hurtig på skjermen igjen for å skjule kontrollene.

Slik stanser du et videoklipp midlertidig

1

Når et videoklipp spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.

2

Ta hurtig på .

Slik spoler du et videoklipp fremover og tilbake

1

Når et videoklipp spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.

2

Dra indikatoren i fremdriftsfeltet mot venstre for å spole tilbake, og mot høyre for å

spole fremover.

Slik justerer du volumet for et videoklipp

Trykk på volumtasten.

Slik deler du en video

1

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Del når en video spilles.

2

Ta hurtig på programmet du vil bruke for å dele den valgte videoen i menyen som

åpnes, og følg de aktuelle trinnene for å sende den.

Det kan hende du ikke kan kopiere, sende eller overføre opphavsrettsbeskyttede elementer. I

tillegg er det mulig at noen elementer ikke kan sendes hvis filstørrelsen er for stor.

Slik sletter du en video

1

Ta hurtig på videoen som skal slettes i Albumet.

2

Berør og hold nede videoen for å aktivere valgmodus. Rammen rundt

videominiatyret blir blått når det velges.

3

Ta hurtig på >

Slett, og ta deretter hurtig på OK.