Sony Xperia M - Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact

background image

Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact

Pentru a face copii de rezervă ale persoanelor de contact, puteţi utiliza o cartelă de

memorie sau o cartelă SIM.

Pentru a exporta toate persoanele de contact pe o cartelă de memorie

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi .

2

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor

Export persoane de contact > Cartelă SD.

3

Atingeţi uşor

OK.

45

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a exporta persoane de contact pe o cartelă SIM

1

În Ecran de pornire, atingeţi uşor , apoi .

2

Apăsaţi , apoi atingeţi uşor

Export persoane de contact > Cartelă SIM.

3

Marcaţi persoanele de contact pe care doriţi să le exportaţi sau atingeţi uşor

Marcare totală dacă doriţi să exportaţi toate persoanele de contact.

4

Atingeţi uşor

Exportare.

5

Selectaţi

Adăugare persoane de con. dacă doriţi să adăugaţi persoanele de

contact la persoanele de contact existente pe cartela SIM sau selectaţi

Înlocuire

globală contacte dacă doriţi să înlocuiţi persoanele de contact existente pe cartela

SIM.

Când exportaţi persoane de contact pe o cartelă SIM, este posibil să nu se exporte toate

informaţiile. Acest lucru se întâmplă din cauza limitărilor de memorie de pe cartelele SIM.

46

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.