Sony Xperia M - Začnime s e-mailom

background image

Začnime s e-mailom

Pomocou aplikácie e-mailu môžete spravovať niekoľko e-mailových účtov súčasne,

vrátane účtov spoločnosti Microsoft Exchange Active Sync. K e-mailom, ktoré prijmete

na účte Gmail™ budete mať prístup na svojom zariadení prostredníctvom aplikácie e-

mail aj prostredníctvom Gmail™.

Používanie e-mailových účtov

Nastavenie e-mailového účtu v zariadení

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

E-mail.

3

Podľa pokynov zobrazených na obrazovke dokončite nastavenie.

Pri niektorých e-mailových službách môže byť potrebné obrátiť sa na poskytovateľa služieb

elektronickej pošty a získať od neho informácie alebo podrobné nastavenia e-mailového účtu.

Nastavenie e-mailového účtu ako hlavného účtu

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položku

a ťuknite na ňu.

3

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku

Nastavenia.

4

Ťuknite na účet, ktorý chcete používať ako predvolený účet na vytváranie a

odosielanie e-mailov.

5

Začiarknite políčko

Predvolený účet. Prijaté správy predvoleného účtu sa zobrazia

po každom otvorení e-mailovej aplikácie.

Ak máte iba jeden e-mailový účet, potom je tento zároveň aj predvoleným účtom.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta do zariadenia

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

.

3

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku

Nastavenia.

4

Ťuknite na položku

Pridať účet.

5

Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a ťuknite na položku

Ďalej.

6

Ak sa nastavenie e-mailového konta nedá prevziať automaticky, dokončite

nastavenie manuálne. Ak je to potrebné, kontaktujte vášho poskytovateľa e-

mailových služieb ohľadom podrobných nastavení.

7

Po vyzvaní zadajte názov e-mailového účtu, aby bol ľahko identifikovateľný. Tento

názov sa zobrazuje v e-mailoch, ktoré z účtu odosielate.

8

Po dokončení ťuknite na položku

Ďalej.

Odstránenie e-mailového konta zo zariadenia

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

.

3

Stlačte tlačidlo , potom ťuknite na položku

Nastavenia.

4

Ťuknite na účet, ktorý chcete odstrániť.

5

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Odstrániť účet > OK.

Gmail™ a ďalšie služby spoločnosti Google™

Ak máte účet Google™, môžete využívať aplikáciu Gmail™ v zariadení na čítanie, písanie

a organizáciu e-mailových správ. Po tom, ako si na zariadení nastavíte účet Google™,

môžete sa taktiež rozprávať s priateľmi s použitím aplikácie Google Talk™,

50

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

synchronizovať kalendár s kalendárom Google Calendar™ a preberať aplikácie a hry zo

služby Google Play™.

Služby a funkcie popísané v tejto časti nemusia byť podporované vo všetkých krajinách

a regiónoch alebo vo všetkých sieťach či v prípade všetkých poskytovateľov služieb vo

všetkých oblastiach.

Nastavenie účtu služby Google™ v zariadení

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenie > Pridať účet > Google.

3

Podľa pokynov v sprievodcovi registráciou vytvorte účet služby Google™ alebo sa

prihláste, ak už máte účet vytvorený.

Prihlásiť sa a vytvoriť účet služby Google™ môžete aj pomocou sprievodcu nastavením pri

prvom spustení zariadenia. Môžete taktiež prejsť do stavu on-line a vytvoriť účet na adrese

www.google.com/accounts

.

Otvorenie služby aplikácia služby Gmail™

1

Na obrazovke Úvodná obrazovka ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položku

Gmail.