Sony Xperia M - Vegla e kompjuterit

background image

Vegla e kompjuterit

Xperia™ Companion është i disponueshëm për t'ju ndihmuar të lidhni pajisjen tuaj me një

kompjuter dhe të menaxhoni përmbajtjet, si p.sh. përmbajtjet e kamerës dhe të

multimediave, të shfletoni skedarët në pajisjen tuaj dhe të menaxhoni softuerët e pajisjes.

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion është një softuer kompjuteri me një koleksion veglash dhe

aplikacionesh që mund t'i përdorni kur lidhni pajisjen tuaj me një kompjuter. Me Xperia™

Companion, mund të kryeni këto veprime:

Përditësoni ose riparoni softuerin e pajisjes tuaj.

Transferoni përmbajtje nga pajisja juaj e vjetër duke përdorur Xperia™ Transfer.

Bëni kopje rezervë dhe riktheni përmbajtjen në kompjuterin tuaj.

100

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Sinkronizoni përmbajtjen multimediale - përmbajtjen e kamerës, muzikës dhe listave të

dëgjimit ndërmjet pajisjes tuaj dhe kompjuterit.

Shfletoni skedarët në pajisjen tuaj.
Për të përdorur Xperia™ Companion, ju nevojitet një kompjuter i lidhur me internetin, që

ekzekuton një nga sistemet operative në vijim:

Microsoft

®

Windows

®

7 ose i mëvonshëm

Mac OS

®

X 10.8 ose i mëvonshëm

Mësoni më shumë dhe shkarkoni Xperia™ Companion për Windows në

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ose Xperia™ Companion për

Mac në http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac.