Sony Xperia M - Dozvole

background image

Dozvole

Da bi neke aplikacije mogle pravilno da rade možda će biti potrebno da pristupe

podacima, podešavanjima i različitim funkcijama na uređaju. U tom slučaju, potrebno je

da za njih obezbedite važeće dozvole. Na primer, aplikaciji za kretanje potrebne su

dozvole za slanje i primanje protoka podataka, kao i pristup vašoj lokaciji.
Neke aplikacije mogu da zloupotrebe svoje dozvole tako što će ukrasti ili izbrisati

podatke ili prijaviti vašu lokaciju. Obavezno instalirajte i dajte dozvole samo aplikcijama u

koje imate poverenja.

Prikazivanje dozvola aplikacije

1

Sa Početni ekran, tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na

Podešavanja.

3

Tapnite na

Aplikacije.

4

Tapnite na željenu aplikaciju.

5

Pomerajte nadole da biste videli relevantne detalje u okviru

Dozvole.