Sony Xperia M - Dodavanje geografske pozicije fotografijama

background image

Dodavanje geografske pozicije fotografijama

Uključite geografsko označavanje da biste dodali približnu geografsku lokaciju

(geografsku oznaku) fotografijama prilikom slikanja. Geografska lokacija se utvrđuje

putem bežičnih mreža (mobilnih ili Wi-Fi® mreža) ili putem GPS tehnologije.
Kada se pojavi na ekranu kamere, geografsko označavanje je uključeno, ali geografski

položaj nije pronađen. Kada se pojavi , geografsko označavanje je uključeno i

geografska lokacija je dostupna, tako da fotografija može da se geografski označi. Kada

se nijedan od ova dva simbola ne pojavi, geografsko označavanje je isključeno.

Uključivanje postavljanja geografskih oznaka

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na , a zatim tapnite na

Geogr. označ. > Uključeno.

3

Tapnite na

OK da biste prihvatili da omogućite GPS i/ili bežične mreže.

4

Označite opcije koje želite da izaberete u okviru

Usluge lokacije.

5

Kada potvrdite podešavanja, pritisnite da biste se vratili na ekran kamere.

6

Kada se pojavi na ekranu kamere, vaša lokacija je dostupna i možete postaviti

geografske oznake na fotografiju. U suprotnom, proverite GPS i/ili bežičnu mrežnu

vezu.