Sony Xperia M - Ta emot samtal

background image

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Avvisa ett samtal

Stänga av ringsignal för ett inkommande samtal

Tryck på volymknappen när du tar emot samtalet.

Avvisa ett samtal med ett meddelande

Du kan avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande. När du avvisar ett samtal

med ett sådant meddelande skickas meddelandet automatiskt till den som ringer och

sparas på din enhet.
Det finns sex fördefinierade meddelanden på din enhet. Du kan välja något av dessa

fördefinierade meddelanden, vilka även kan redigeras om det behövs.

35

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Avvisa ett samtal med ett fördefinierat meddelande

Dra

Avvisa med meddelande uppåt och välj sedan ett meddelande.

Avvisa ett andra samtal med fördefinierat meddelande

När du hör upprepade pipljud under ett samtal drar du

Avvisa med meddelande

uppåt och väljer sedan ett meddelande.

Redigera meddelandet som används för att avvisa ett samtal

1

På Startskärm, trycker du till på .

2

Tryck till på

Inställningar > Samtalsinställningar > Avvisa samtal med

meddelande.

3

Tryck till på meddelandet du vill redigera och utför de nödvändiga ändringarna.

4

Tryck till på

OK när du är klar.