Sony Xperia M - ภาพรวมไอคอนการแจ้งเตือนและสถานะ

background image

ภาพรวมไอคอนการแจ้งเตือนและสถานะ

ไอคอนสถานะ

ไอคอนสถานะต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอของคุณ:

ความแรงของสัญญาณ
ไม่มีสัญญาณ
โรมมิ่ง
สามารถใช้ GPRS ได้
สามารถใช้ EDGE ได้
สามารถใช้ LTE ได้
เปิดใช้งาน NFC
สามารถใช้ 3G ได้
กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล GPRS
กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล EDGE
กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล 3G
สามารถใช้เครือข่ายได้
กำลังส่งและดาวน์โหลดข้อมูล
สถานะแบตเตอรี่
กำลังชาร์จแบตเตอรี่
GPS เปิดใช้งานอยู่
โหมดเครื่องบินเปิดใช้งานอยู่
ฟังก์ชัน Bluetooth™ เปิดใช้งานอยู่
ไม่ได้ใส่ SIM การ์ด
ปิดเสียงไมโครโฟนอยู่
เปิดหูฟังอยู่
โหมดเงียบ
โหมดสั่น

119

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

มีการตั้งปลุก
กำลังอยู่ในระหว่างการซิงโครไนซ์
ปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้หรือการซิงโครไนซ์
การเชื่อมต่อ Wi-Fi® เปิดใช้งานอยู่และมีเครือข่ายไร้สายที่ใช้ได้

ฟังก์ชันหรือบริการที่ไอคอนบางไอคอนแสดงในรายการนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ เครือข่าย และ/หรือภูมิภาค

ของคุณ

ไอคอนการแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนต่อไปนี้อาจปรากฏบนหน้าจอของคุณ:

ข้อความอีเมลใหม่
ข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
วอยซ์เมลใหม่
เหตุการณ์ในปฏิทินที่ใกล้มาถึง
กำลังเล่นเพลง
อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้
ข้อความคำเตือน
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
สายที่ไม่ได้รับ
กำลังอยู่ในระหว่างการโทร
พักสาย
ใช้การส่งต่อสาย
มีการอัพเดตซอฟต์แวร์
กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
กำลังอัพโหลดข้อมูล
การแจ้งเตือน (ที่ไม่แสดง) เพิ่มเติม