Sony Xperia M - Mga kasalukuyang tawag

background image

Mga kasalukuyang tawag

1

Buksan ang iyong mga contact

2

I-on ang loudspeaker habang nasa isang tawag

3

I-mute ang mikropono habang nasa isang tawag

4

Magpasok ng mga numero habang nasa isang tawag

5

Tapusin ang isang tawag

Upang baguhin ang volume ng ear speaker sa habang tumatawag

Pindutin ang volume key nang pataas o pababa.

Para isaaktibo ang screen habang may tawag

Dagliang pindutin ang .