Sony Xperia M - Application ng pag-backup at pagbabalik

background image

Application ng pag-backup at pagbabalik

Gamitin ang application ng Pag-backup at pagbabalik upang gumawa ng mga backup

ng nilalaman sa isang memory card o sa isang USB na storage device. Ang gayong mga

backup ay maaaring gamitin upang ibalik ang iyong nilalaman at ilang mga setting sa

mga kaso kung saan ang iyong data ay nawala o natanggal.

Mga uri ng nilalaman na maaari mong i-back up

Gamitin ang application na backup at restore upang i-back up ang sumusunod na mga

uri ng data:

Mga Bookmark

Talaan ng tawag

Mga contact

Mga application na na-download mula sa Google Play™

Mga multimedia message

Mga setting ng system (gaya ng mga alarma, volume ng ringer, at mga setting ng wika)

Mga text na mensahe

Hindi mo na kailangang mag-back up ng mga file ng musika at larawan o video na kinunan

gamit ang camera ng telepono. Awtomatikong naba-back up ang mga ito sa panloob na

memory card ng device.

Maaari kang makaipon ng karagdagang mga singil sa pagpapadala ng data kapag

nagpanumbalik ka ng mga application mula sa Google Play™.

Paghahanda upang gamitin ang application ng Pag-backup at

pagbabalik

Bago mo i-backup ang iyong nilalaman, maaari mong piliin ang patutunguhan ng backup

at ang mga uri ng data na nais mong i-back up.

Upang pumili ng patutunguhan ng pag-backup

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

I-backup at ipanumbalik.

3

Tapikin ang

I-back up.

4

Tapikin ang bar sa ilalim ng

Saan mag-iimbak ng data.

5

Piliin ang patutunguhan kung saan mo nais na i-back up ang nilalaman ng iyong

device.

113

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang piliin ang mga uri ng data na iba-back up

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin .

2

Hanapin at tapikin ang

I-backup at ipanumbalik.

3

Tapikin ang

I-back up.

4

Piliin ang mga uri ng data na nais mong i-back up.

Upang mag-back up ng nilalaman gamit ang application ng Pag-backup at pagbalik

1

Kung nagba-back up ka ng nilalaman sa isang USB na storage device, tiyaking

nakakonekta ang storage device sa iyong device gamit ang naaangkop na cable.

Kung nagba-back up ka sa isang SD card, tiyaking maayos na nakalagay ang SD

card sa iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

I-backup at ipanumbalik.

4

Tapikin ang

I-back up, pagkatapos ay pumili ng patutunguhan ng backup at ang

mga uri ng data na gusto mong i-back up.

5

Tapikin ang

Mag-back up ngayon.

6

Magpasok ng password para sa pag-backup, pagkatapos ay tapikin ang

OK.

Pagbabalik ng na-back up na nilalaman gamit ang application ng Pag-

backup at pagbabalik

Kapag ibinabalik mo ang na-back up na nilalaman ng device, dapat kang pumili ng

backup na rekord na ibabalik. Kung na-back up mo ang nilalaman nang ilang beses,

maaaring mayroon kang ilang backup na rekord. Pagkatapos mong pumili ng backup na

rekord, maaari mo nang piliin pagkatapos kung aling mga uri ng data ang ibabalik.

Upang mag-restore ng nilalaman gamit ang application na Pag-backup at pag-restore

1

Kung nagre-restore ka ng nilalaman sa isang USB na storage device, tiyaking

nakakonekta ang storage device sa iyong device gamit ang naaangkop na kable.

Kung nagre-restore ka ng nilalaman sa isang SD card, tiyaking maayos na

nakalagay ang SD card sa iyong device.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

I-backup at ipanumbalik.

4

Tapikin ang

Ipanumbalik.

5

Piliin ang record na gusto mong i-restore, pagkatapos ay tapikin ang

Ipanumbalik

ngayon.

6

Ipasok ang password para sa backup na record, pagkatapos ay tapikin ang

OK.

Tandaan na ang anumang mga pagbabago na iyong ginawa sa iyong data at mga setting

pagkaraan mong gumawa ng backup ay mabubura sa panahon ng pamamaraan sa pag-

restore.

Pamamahala sa mga backup na rekord

Maaari mong tanggalin o palitan ang pangalan ng mga rekord ng mga backup na

ginagawa mo gamit ang function na I-backup at ibalik.

Upang palitan ng pangalan ang backup na rekord

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

I-backup at ipanumbalik.

3

Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Pamahalaan ang backup tala.

4

Piliin ang backup na rekord na nais mong palitan ng pangalan.

5

Tapikin .

6

Magpasok ng bagong pangalan at tapikin ang

Palitan pangalan.

114

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tanggalin ang mga backup na rekord

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

I-backup at ipanumbalik.

3

Pindutin ang , pagkatapos ay tapikin ang

Pamahalaan ang backup tala.

4

Piliin ang backup na rekord na nais mong tanggalin, o tapikin ang kung nais

mong tanggalin ang lahat ng rekord.

5

Tapikin ang >

Tanggalin.